К основному содержимому

Публічна оферта

  • Час оформлення замовлень - цілодобово;
  • Оплата замовлень - тільки онлайн банківською картою.;
  • Мінімальна сума замовлення - 10 грн;

Самовивіз:

  • Отримати замовлення самостійно Ви можете мінімум через 1 годину після оформлення замовлення, якщо замовлення буде зібрано раніше – Вам надійде повідомлення.
  • Видача замовлень здійснюється  цілодобово (з урахуванням місцевого обмеження щодо продажу алкоголю в регіоні);

Адресна доставка:

  • Кур'єрським доставленням отримати замовлення Ви можете мінімум через 2 години після оформлення замовлення, якщо замовлення буде зібрано раніше – Вам надійде повідомлення;
  • Замовлення, які були оформлені з 9:00 до 19:00, можна отримати в цей же день через 2 години, тобто, з 08:00 до 21:00 (з урахуванням місцевого обмеження щодо продажу алкоголю в регіоні).
  • Замовлення, які були оформлені з 19:00 до 08:00, видаються наступного дня

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

ТОВ "АТБ-маркет" (далі – АТБ-маркет) пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товарів через інтернет-магазин на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, здійснюючи придбання Товарів, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

1. Загальні положення

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) АТБ-маркет будь-якій фізичній особі (надалі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців.

1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України факт використання послуги реєстрації в інтернет-магазині, оформлення та підтвердження замовлення є повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах.

1.4. Реєстрацією та/або оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне: а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти); б) він він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних, що діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення

2.1.Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ-маркет", що є зареєстрованою відповідно до законодавства України юридичною особою (місцеперебування: м. Дніпро, проспект О. Поля, будинок 40, 49000

2.2. Товар –опис якоговизначений Продавцем, опис яких розміщений за дорученням Продавця на електронному сервісі https://www.atbmarket.com, який наявний в магазинах Продавця станом на дату збирання замовлення, щодо яких Продавцем визначається ціна, назва та асортимент. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням.

2.3. Покупець – дієздатна фізична особа (що досягла вісімнадцятирічного віку), яка здійснює замовлення Товарів у Продавця з використанням Сервісу https://www.atbmarket.com на умовах даної публічної пропозиції (оферти).

2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сервісу https://www.atbmarket.com.

2.5. Сервіс https://www.atbmarket.com – сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веббраузер і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://www.atbmarket.com

2.6. Дата видачі – дата отримання Товару Покупцем або його представником у відповідному магазині Замовника.

3. Предмет договору купівлі-продажу товарів

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар, наявний у відповідному магазині Продавця на дату замовлення, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такий Товар та сплатити його вартість відповідно до умов Договору.

3.2. Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний у магазині на дату замовлення. У випадку відсутності замовленого Товару у відповідному магазині Продавця на дату замовлення, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.

3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.

3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Замовити" через Сервіс  https://www.atbmarket.com або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її умовами.

4. Порядок оформлення Замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення через Сервіс https://www.atbmarket.com шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" шляхом натискання кнопки "Додати у кошик" або в інший спосіб та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).

4.2. Оформити Замовлення на Товари можуть зареєстровані Покупці на Сервісі https://www.atbmarket.com.

5. Ціна та порядок оплати

5.1. Товар продається за цінами, встановленими на дату замовлення Товару у відповідному магазині Замовника, якщо отримання товару проходить в день замовлення. Товар продається за цінами, встановленими на дату отримання, якщо отримання проходить наступного дня, Товару у відповідному магазині Замовника.

5.2.При формуванні замовлення Покупець проінформований на сайті про орієнтовну суму замовлення. Точна сума замовлення до оплати може змінюватись.

5.3. Актуальні ціни на кожен Товар на дату здійснення Замовлення зазначаються на Сервісі https://www.atbmarket.com. У випадку, якщо Товар отримується Покупцем не в день здійснення Замовлення, ціни на Товар можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку (залежно від цін що діють у відповідному магазині).

5.4. Вартість пакувальних матеріалів не включена у ціну Товарів та підлягає додатковій оплаті Покупцями разом з розрахунком за Товари. Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленого асортименту Товарів, товарного сусідства тощо. Покупець зобов’язується прийняти та оплатити вартість пакувальних матеріалів одночасно з товаром за цінами, чинних у відповідному магазині Продавця на дату отримання.

5.5. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахункових та товаросупровідних документах (фіскальний чек), що надаються Покупцеві (або його Представнику) під час отримання Товару у магазині, згідно з урахуванням дії п. 3.1 цього Договору. Зазначені у цьому пункті документи є складовими частинами цього Договору.

5.6. Ціна договору дорівнює сумі вартості всіх придбаних Товарів (та пакувальних матеріалів). Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару наявного у відповідному магазині Продавця на дату замовлення товару.

5.7. Покупець зобов’язаний прийняти та оплатити Товар в момент його отримання на касі магазину Продавця.

5.8. Оплата здійснюється в національній валюті на умовах безготівкового платежу. В такому випадку, оплата здійснюється шляхом переказу коштів на банківський рахунок Продавця, зазначений в цьому Договорі. В такому випадку, Товар вважається оплаченим з моменту надходження грошових коштів оплати на розрахунковий рахунок Продавця.

5.9. Ціна Товару, що вказана на Сервісі https://www.atbmarket.com, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.10 Всі знижки та АКЦІЇ, що діють у відповідному магазині Продавця на дату замовлення та поширюються на всіх Покупців, які замовляють Товари через Сервіс https://www.atbmarket.com.

6. Порядок прийняття-передання Товару. Умови повернення

6.1.Покупець має право придбати Товар, розміщений на Сервісі https://www.atbmarket.com та наявний у відповідному магазині Продавця станом на дату замовлення.

6.2.Покупець зобов’язаний отримати Товар в магазині Продавця, обраному при замовленні Товару, у строки, обрані при оформленні Замовлення. Покупець має можливість як самостійно звернутися до вказаного магазину Продавця з метою отримання та оплати Товару, так і уповноважити на отримання Товару іншу особу (кур’єра) за допомогою платформи IPOST. У випадку доставлення товару кур’єром, Продавець вважається таким, що виконав свій обов’язок з продажу товару належної якості, кількості та комплектності після передачі товару кур’єру.

6.3. Покупець зобов’язаний отримати Товар магазині Продавця в строки обрані при замовленні та на повну суму яка вказана в такому замовленні. Після настання кінцевої дати отримання товару замовлення буде розформоване. Якщо таке замовлення було оплачене безготівковим платежем Покупець повинен відвідати магазин, у якому було зроблене замовлення, з тим платіжним інструментом, з якого був зроблений платіж за замовлення та провести повернення коштів. Покупець згоден з тим, що строк повернення коштів на платіжний інструмент становить до 14 календарних днів. Відповідальність за коректність та строки повернення коштів несе банк/фінансова установа, якою були надані послуги еквайрингу.

6.4. Умови повернення Товарів:

6.4.1. Непродовольчі товари без претензій щодо якості можуть бути поверненні протягом 14 днів з дня покупки, якщо товар: не використовувався; повертається: в оригінальному упаковуванні, в повному комплекті, з непошкодженими пломбами, з захисними плівками та витратними матеріалами (якщо вони входять до комплекту) в такому ж стані, в якому він був придбаний, та має супроводжуватися оригінальним чеком.
Якісні непродовольчі товари, на які не розповсюджується гарантійний строк, можуть бути поверненні в магазин протягом 14 днів з дня покупки за умови надання всіх необхідних документів, збереження комплектності виробів, пломб, пакування та збереження цілісності товару.
Дефектні товари, щодо яких встановлено гарантійний строк, обслуговуються в гарантійних майстернях, адреси яких вказані в гарантійних талонах.
Повернення таких товарів можливо тільки: протягом гарантійного строку за умови наявності висновку гарантійної майстерні про те, що товар має дефект, усунення якого є недоцільним або неможливим; при наявності висновку незалежної експертизи, що підтверджує невідповідність Товару показникам якості.
Непродовольчі товари з дефектом, які не належать до груп технічно складських побутових товарів (не підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні), можуть бути повернені у термін, встановлений виробником продукції, що вказаний на маркуванні або в супровідних документах на продукцію.

6.4.2. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню): Якісні харчові товари, пухово-пір’яна група товарів, спідня білизна, постільна білизна, друковані видання, м’які та гумові надувні іграшки, товари для немовлят, парфумерно-косметичні засоби, товари в аерозольному упакуванні, засоби особистої гігієни, рукавички та панчішно-шкарпеткові вироби, алкогольні напої, тютюнові вироби та інші товари, що не підлягають обміну (поверненню) згідно з чинним законодавством про захист прав споживачів.

7. Права та обов'язки Продавця

7.1. Продавець має право: самостійно в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар (в тому числі замовлений Покупцем), асортимент Товару наявного в магазині на дату відвантаження.

7.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару у відповідному магазині Продавця станом на дату відвантаження.

7.3. Продавець зобов’язаний забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.

8. Права та обов'язки Покупця

8.1. Покупець має право: Отримати Товар в магазині Продавця самостійно, або ж з залученням представника. Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому товару.
Користуватися іншими правами згідно з положеннями чинного законодавства України.

8.2. Покупець зобов’язаний: Надавати Продавцю вірогідну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сервісі https://www.atbmarket.com
Оплачувати Товар та пакувальні матеріали згідно з розрахунковими та товаросупровідних документів за зазначеною у них ціною.

9. Відповідальність сторін

9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сервісі https://www.atbmarket.com та придбаних у Продавця.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем невірогідної або помилкової інформації.

9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

10. Строк дії Договору

10.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення та підтвердження Покупцем Замовлення на Сервісі https://www.atbmarket.com та діє до прийняття та повної оплати Товару Покупцем.

11. Інформаційні повідомлення

11.1. Реєструючись на Сервісі https://www.atbmarket.com, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних технічних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти, що надсилаються в процесі замовлення та отримання замовлення.

12. Правила використання матеріалів, розміщених на Сервісі atbmarket.com

12.1. Сервіс https://www.atbmarket.com, містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

12.2. Весь зміст на Сервісі https://www.atbmarket.com, охороняється законодавством України.

12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сервісі https://www.atbmarket.com, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

13. Інші умови

13.1. Укладений згідно з даною пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним за законодавством України та підлягає виконанню на території України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, та АР Крим.

13.2. Укладений згідно з даною пропозицією договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.

13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно з даною пропозицією, не призводить до недійсності договору в цілому.

13.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

13.5. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (дієва) редакція пропозиції завжди доступна на Сервісі https://www.atbmarket.com

13.6. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно з даною пропозицією, на паперовому носії з підписами сторін, не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення на Сервісі https://www.atbmarket.com, відповідно до здійснених Покупцем Замовлень на Сервісі https://www.atbmarket.com вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.

13.7. При виникненні претензій/ пропозицій Покупець може звернутися за телефоном: 0-800-500-415 або електронною поштою [email protected]

ТОВ «АТБ-маркет»
м. Дніпро, 49000
пр-т. Олександра Поля, 40
Код ЄДРПОУ 30487219
IBAN: UA983808050000000026001438044
в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ
МФО 380805

Застереження щодо збору, обробки та передачі персональних даних

У даному застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних (надалі – Застереження) використовуються наступні терміни, що мають таке значення:

Система - сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.atbmarket.com, на якому здійснюється реєстрація Особи, оформлення Замовлення та укладання Договору купівлі-продажу.

Особа - фізична особа, що здійснює реєстрацію в Системі. Власник здійснює обробку, зберігання, передачу та видалення Персональних даних особи ідентично до Персональних даних зареєстрованих Клієнтів Виконавця. Вимоги до збирання, обробки та передачі персональних даних зареєстрованих Клієнтів Власника Розміщені нижче.

Персональні дані – сукупність відомостей про Особу, в тому числі ім’я, контактний телефон, адреса електронної пошти, що добровільно і свідомо вказуються Особою при реєстрації на Сайті.

Власник – Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет» (далі – АТБ-маркет), яке з метою реалізації договірних відносин з Особою щодо продажу товарів із використанням Системи, здійснює збір, обробку та передачу персональних даних особи.

Публічна оферта - публічна пропозиція Власника, адресована будь-якій фізичній особі укласти Договір купівлі – продажу товарів на умовах, що містяться в Договорі та його додатках, розміщений в мережі Інтернет в системі https://www.atbmarket.com

Згода Особи - добровільне волевиявлення фізичної особи, щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловленої шляхом реєстрації у Системі.

Інші терміни, що використовуються в даному Застереженні, вживаються у значенні, визначеному в умовах Публічної оферти.

1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті, Особа дає добровільну згоду на обробку її персональної інформації, в тому числі Персональних даних.

2. Надаючи добровільну згоду на обробку своєї персональної інформації, зокрема Персональних даних, Особа підтверджує свою обізнаність про те, що:

2.1. ЇЇ Персональні дані включено до бази персональних даних «Клієнти»;

2.2. Власником Бази персональних даних «Клієнти» є АТБ-маркет.

2.3. База персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: Україна, м. Дніпро, проспект О. Поля, буд. 40 поштовий індекс 49000 вказана адреса є актуальною для Особи для надсилання звернень, застережень, вимог та скарг пов‘язаних зі збиранням, обробкою та передачею Персональних даних.

2.4. Метою обробки Персональних даних є: - забезпечення можливості виконання Договору купівлі-продажу (згідно з Публічною офертою); - інформування Особи про новини, акції, пропозиції тощо в АТБ-маркет; - індивідуалізація послуг для Особи; - стимулювання збуту товарів АТБ-маркет; - проведення дослідження ринку, маркетингової активності, щодо збуту товарів АТБ-маркет, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв‘язку);

2.5. Обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані;

2.6. Під обробкою Персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних, дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних;

2.7. Використання Персональних даних може здійснюватися як Власником особисто, так і його працівниками, за умови прийняття ними на себе зобов'язання про нерозголошення Персональних даних в будь-який спосіб, які їм було довірено або які стали відомі їм у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Персональні дані можуть використовуватись представниками / працівниками Системи (https://www.atbmarket.com), партнерами / контрагентами АТБ-маркет з метою визначеною п. 2.4. даного Застереження, а також з метою виконання доручення Особи. Працівники дотримуються режиму конфіденційності щодо персональних даних та можуть передавати їх у випадках прямо передбачених п. 2.8. даного Застереження.

2.8. Здійснення реєстрації в Системі свідчить про добровільне волевиявлення Особи на передачу її Персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Особу: - Особа добровільно надає згоду та дозволяє Власнику передавати Персональні дані уповноваженим представникам Системи (https://www.atbmarket.com) та партнерам (контрагентам) АТБ-маркет задля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою виконання Договору купівлі-продажу (згідно з Публічною офертою), а також надання Особі рекламної та будь-якої іншої інформації, а також пропозицій (в тому числі але не обмежуючись, щодо участі у статистичних дослідженнях) поштою, телефоном, на електронну пошту; - при отриманні Власником письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних; - для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Власника або третіх осіб (зокрема, якщо Особа не виконує або неналежним чином виконує умови Договору купівлі – продажу згідно з Публічною офертою); - з метою виконання Власником своїх зобов'язань за Договором купівлі - продажу; - у разі передачі прав і обов'язків Власника до його правонаступника; - в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини; - в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

2.9. Надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 2.8 цього Застереження та / або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Особи;

2.10. Власник не здійснює перевірку Персональних даних, що надані Особою під час реєстрації у Системі та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.

2.11. Персональні дані Особи в електронному вигляді зберігаються безстроково.

2.12. Персональні дані Особи підлягають знищенню Власником у разі: - набрання законної сили рішення суду про вилучення даних про Особу з бази персональних даних «Клієнти»; - письмового повідомлення Особи про своє бажання, щодо знищення його Персональних даних.

2.13. відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Особі належать такі права: - знати про місцеперебування бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування, місцеперебування та / або місце проживання (перебування) Власника бази Персональних даних; - отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; - на доступ до своїх персональних даних; - отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Персональних даних, що зберігаються; - пред'являти вмотивовану вимогу Власнику бази Персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; - пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних Власником бази Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є невірогідними; - на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є невірогідними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію; - звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду; - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; - вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди; - відкликати згоду на обробку Персональних даних; - знати механізм автоматичного оброблення Персональних даних; - на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

2.14. У разі відкликання згоди на обробку Персональних даних Особою, АТБ-маркет своєю чергою вимагатиме проведення процедури знищення таких даних.

2.15. будь-які вимоги Особи, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та / або забороною їх обробки та / або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Власником своїх зобов'язань перед Особою під час виконання договору купівлі - продажу. При цьому Власник не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань;

2.16. Особа бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Власнику неповних та / або невірогідних і / або неактуальних Персональних даних та / або Персональних даних третіх осіб.

2.17. Зміни до даного Застереження можуть вноситись Власником та негайно відбиватися у Системі. У разі відсутності з боку Особи будь – яких зауважень / застережень до оновленої форми Застереження, воно вважається прийнятим з боку Особи.

Застереження щодо захисту персональних даних

1. Збір, використання та мета обробки:
ТОВ «АТБ-маркет» (далі АТБ-маркет) збирає, обробляє та використовує інформацію, що надається у Реєстраційній формі інтернет-магазину АТБ-маркет для адміністрування та виконання підписаних Вами з АТБ-маркет в Повних правилах оформлення замовлення та користування вебсайтом, загального та довгострокового обслуговування Клієнтів, індивідуалізації послуг для Клієнтів, а також стимулювання збуту, реклами, проведення досліджень ринку, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв’язку).

2. Згода підписанням / ознайомленням із даними Загальними умовами покупки в магазинах АТБ-маркет, Ви, як Клієнт, надаєте однозначну згоду на збір, використання, обробку та/або передачу Ваших персональних даних згідно з метою збору, використання та/або передачі, що визначені п. 1 даного Застереження в розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних». Ви повідомлені про включення Ваших персональних даних до бази персональних даних Клієнтів АТБ-маркет та належним чином повідомлені про права суб‘єкта персональних даних (зокрема щодо збору, обробки та/або передачі Ваших персональних даних), а саме: знаєте про джерела збирання Ваших персональних даних з боку АТБ-маркет; можете отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема про третіх осіб, яким передаються такі дані відповідно до чинного законодавства; маєте право на доступ до своїх персональних даних за умови дотримання вимог з безпеки інформації АТБ-маркет; маєте право на отримання інформації згідно з запитом про те, чи обробляються Ваші персональні дані та інформацію про зміст таких персональних даних; маєте право пред‘являти АТБ-маркет вимогу про заперечення проти обробки своїх персональних даних; право на вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо вони є невірогідними або незаконно обробляються; маєте право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є невірогідними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; маєте право на звернення зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду та застосування правового захисту; маєте право на внесення застереження стосовно обмеження прав на обробку персональних даних; право на відкликання даної згоди; право на ознайомлення із механізмом автоматичної обробки персональних даних. Ви, як Клієнт АТБ-маркет добровільно надаєте згоду на отримання рекламної та іншої інформації, а також пропозицій від АТБ-маркет, телефоном, месенджером, СМС інформування або електронною поштою.

3. Доступ до персональних даних та їх безпека:
Доступ до Ваших персональних даних буде наданий лише уповноваженим працівникам АТБ-маркет відповідно до мети, зазначеної частиною 1 даного Застереження, а також для забезпечення безпеки та обробки інформації. АТБ-маркет використовує розумні технічні та організаційні засоби для безпеки та конфіденційності Ваших персональних даних, також за необхідності регулярно переглядає та покращує ці засоби для зображення законодавчих змін та/або вдосконалення технічних можливостей.

4. Правильність персональних даних, внесення змін та відмова від згоди:
АТБ-маркет не здійснює перевірку Ваших персональних даних, що надані Вами у при реєстрації на сайті інтернет-магазину та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі. Ви маєте право доступу до Ваших персональних даних та їх перегляду, а також можливість звертатися з проханням щодо виправлення, внесення змін до Ваших персональних даних, їх видалення або блокування чи знеособлення відповідно до прав суб‘єкта персональних даних визначених частиною 2 даного Застереження. Ви, як суб‘єкт персональних даних можете в будь-який час відмовитися від згоди на обробку персональних даних, наданою Вами за цим Застереженням.

5. Інформація про контактну особу АТБ-маркет:
Якщо у вас виникатимуть будь-які подальші питання та/або бажання щодо доступу до Ваших персональних даних або їх перегляду, подання запитів, пов’язаних з Вашими персональними даними, побажання щодо відмови від отримання інформування АТБ-маркет електронною поштою або телефоном, будь ласка, звертайтеся до нашого спеціаліста за телефонним номером гарячої лінії 0-800-500-415 (оплата вартості зв‘язку згідно з тарифами Вашого оператора), у разі бажання відмови від Вашої згоди на обробку персональних даних, наданої за цим Застереженням, або їх блокування чи видалення, будь ласка, надсилайте відповідне звернення на адресу: Україна, м. Дніпро, проспект О. Поля, буд. 40, поштовий індекс 49000.

6. Зміни до форми згоди
Якщо АТБ-маркет матиме намір змінити дане Застереження, АТБ-маркет повідомить Вас про це. Якщо Ви не висловите заперечень щодо такої зміни протягом двох тижнів після отримання такого повідомлення, зміна вважатиметься прийнятою.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКУПУ ТА/АБО ДОСТАВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ IPOST

Цей документ є публічною пропозицією (офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙПОСТ» (надалі за текстом Товариство) від імені якого на підставі статуту діє директор Плющев Максим Олегович керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти Договір доручення на здійснення Повіреним від імені, на користь та коштом Довірителя викупу та/або доставлення харчових продуктів та непродовольчих товарів, що доступні для замовлення на вебсайті https://www.atbmarket.com(надалі відповідно «Товари» та «Сайт») з наступною передачею (доставленням) придбаних Товарів такому Довірителю.

Укладення цього договору здійснюється шляхом приєднання до нього Довірителя автоматично після створення Замовлення на Сайті з доставленням Товарів через Кур'єрське Доставлення iPOST.

Визначення термінів

Довіритель– будь-яка повністю дієздатна фізична особа яка здійснила замовлення Товару на Сайті та обрала доставлення такого замовлення шляхом використання Платформи.

Договір доручення– домовленість яка не потребує довіреності між Повіреним та Довірителем, досягнута шляхом розміщення Довірителем у Платформі пропозиції на виконання Замовлення на кур'єрське доставлення, яке акцептовано Повіреним.

Замовлення– вимога до Повіреного від імені, на користь та коштом Довірителя викупити та/або доставити Товари з Сайту.

Кур’єр- будь-яка повністю дієздатна фізична особа яка використовує Мобільний додаток для пошуку акцепту та виконання Замовлень.

Повірений – Кур’єр, що здійснив акцепт (прийняття) пропозиції Довірителя опублікованої у Платформі.

Платформа- сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів, технологічних систем і програмного забезпечення, що належить ТОВ «АЙПОСТ ПРОГРЕС» і містить необхідні функціональні підсистеми, що забезпечують реєстрацію Користувачів, зберігання інформації про них, взаємодію Користувачів при наданні Послуг доставлення. Доступ до платформи здійснюється за правилами, що розміщені у мережі Інтернет на сайті www.ipost.ua Використання Платформи полягає в автоматичному розміщенні у такій Платформі пропозиції Довірителя після створення Замовлення на Сайті. Використання Платформи не потребує від Довірителя якихось додаткових дій.

1. Предмет договору.

1.1. За цим договором Товариство зобов’язується забезпечити публікацію у Платформі пропозиції Довірителя, що адресована невизначеному колу Повірених, про надання послуги викупу та/або доставлення Товарів такому Довірителю, а також зобов’язується забезпечити технічну можливість акцепту цієї пропозиції Повіреним, а Довіритель зобов’язується надати послуги викупу та/або доставлення Товарів від такого Повіреного прийняти, оплатити їх та відшкодувати Повіреному витрати понесені таким Повіреному на викуп цих Товарів.

2. Порядок укладення і виконання Договору доручення

2.1. З метою укладення Договору доручення Довіритель зобов’язаний:

2.1.1. здійснити реєстрацію на Сайті або, якщо така реєстрація проведена раніше, увійти до свого облікового запису на Сайті;

2.1.2. обрати Товари та створити Замовлення;

2.1.3. обрати у меню Спосіб доставлення Кур’єр iPOST та відправити Замовлення.

2.2. Після створення Замовлення Товариство зобов’язується забезпечити публікацію у Платформі такого Замовлення таким чином, щоб вказане Замовлення було доступне до акцепту будь-яким Повіреним.

2.3. Після акцепту Замовлення Повіреним Договір вважається укладеним, після чого Повірений зобов’язується його виконати, а Товариство зобов’язується згідно З правилами забезпечити виконання Повіреним такого Договору доручення, а саме викупити та/або доставити Товар який зазначений Довірителем у Замовленні з Сайту. Товариство не є Повіреним і не доставляє Товар з Сайту особисто.

2.4. Доставлення Замовлень здійснюється між двома адресами в межах міст таких, як Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Софіївська Борщагівка, Вишневе, Вишгород, Ірпінь, Біла Церква, Буча, Бровари, Полтава, Запоріжжя, Кривий Ріг, Вінниця, Хмельницький, Суми, Маріуполь, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Рівне, Херсон, Луцьк, Краматорськ, Черкаси, Миколаїв, Кременчук, Чернігів, Кропивницький, Житомир, Чернівці, Ковель, Нововолинськ, Кам'янське, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Слов'янськ, Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Калуш, Коломия, Бориспіль, Олександрія, Лисичанськ, Рубіжне, Сіверськодонецьк, Дрогобич, Стрий, Червоноград, Первомайськ, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Чорноморськ, Горішні Плавні, Конотоп, Шостка, Ізюм, Лозова, Кам'янець-Подільський, Сміла, Умань, Ніжин, Прилуки, Гайсин, Могилів-Подільський, Тульчин, Марганець, Покров, Тернівка, Авдіївка, Волноваха, Добропілля, Мирноград, Торецьк, Васильків, Знам'янка, Світловодськ, Борислав, Новояворівськ, Самбір, Сокаль, Трускавець, Вознесенськ, Нова Одеса, Снігурівка, Подольськ, Південне, Гадяч, Лубни, Миргород, Здолбунів, Ромни, Кременець, Зміїв, Красноград, Чугуїв, Генічеськ, Каховка, Славута, Звенигородка, Бахмач, Мукачево; с.Святопетрівське (Київська обл.), с.Гостомель (Київська обл.), смт Слобожанське (Дніпропетровська обл.), с.Крижанівка (Одеська обл.), Олешки, Апостолове, Арциз, Охтирка, Балаклія, Балта, Баштанка, Березань, Берислав, Білозерське, Берегове, Білопілля, Біляївка, Бобровиця, Богодухів, Богуслав, Болград, Боярка, Броди, Буринь, Бурштин, Вараш, Василівка, Ватутіне, Верхньодніпровськ, Вільнянськ, Вовчанськ, Володимир-Волинський, Гайворон, Глобине, Глухів, Гнівань, Гола Пристань, Городня, Гуляйполе, Дергачі, Дніпрорудне, Дунаївці, Жовті Води, Зеленодольськ, Золотоноша, Ічня, Кагарлик, Кам'янка, Кам'янка-Дніпровська, Канів, Карлівка, Кілія, Кобеляки, Козятин, Коростишів, Корсунь-Шевченківський, Корюківка, Костопіль, Красилів, Кремінна, Кролевець, Куп'янськ, Курахове, Ладижин, Лебедин, Лиман, Лохвиця, Любомль, Люботин, Стебник, Малин, Мена, Мерефа, Моршин, Миколаївка, Немирів, Нетішин, Нова Каховка, Новгород-Сіверський, Новий Буг, Новоградівка, Новомиргород, Обухів, Овруч, Орєхов, Острог, Очаків, Первомайський, Перещепине, Першотравенськ, Пирятин, Підгороднє, Пологи, Попасна, Приморськ, Путивль, П'ятихатки, Рені, Решетилівка, Рогатин, Роздільна, Сватове, Селидове, Синельникове, Скадовськ, Сквира, Славутич, Сновськ, Снятин, Соледар, Старобільськ, Старокостянтинів, Таврійськ, Тальне, Тлумач, Токмак, Тростянець, Вугледар, Узин, Фастів, Хмільник, Хорол, Чигирин, Шпола, Южноукраїнськ, Яворів, Яготин, Ямпіль, Яремче, смт Покровське, смт Обухівка, смт Межова, с.Новоолександрівка, смт Сартана, смт Якимівка, смт Михайлівка, смт Заболотів, с. Бородянка, с. Гатне, смт Макарів, с. Стоянка, с. Лісники, с.Рокитне, с.Тарасівка, смт Баришівка, с. Зазим'я, с. Старі Петрівці, смт Рудне, с. Давидов, с. Гостинцеве, с. Сокільники, с. Мигія, с.Коблево, с. Великий Дальник, смт Авангард, смт Великодолинське, с.Мізікевича (Лиманка), смт Овідіополь, с. Фонтанка, с.Маяки, смт Городок, с. Біла Криниця, смт Слобожанське, смт Солоницівка, смт Ківшарівка, смт Безлюдівка, смт Високий, смт Бабаї, смт Пісочин, смт Антонівка, смт Білозерка, смт Чаплинка, смт Козелець, с. Великі Лази.

2.5. Для виконання Договору доручення Довіритель не зобов’язаний надавати Повіреному довіреність. Укладений Договір доручення за правилами що вказані у п. 2.1 – 2.3 є достатнім та належним уповноваженням Повіреного здійснити купівлю та доставлення Товарів від імені та коштом Довірителя.

2.6. Довіритель після підтвердження відповідного замовлення не має права змінювати перелік Товарів, які він доручає купити/доставити Повіреному, але може створити інше Замовлення шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів на Сайті.

2.7. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у наданні йому Послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому Товариство зобов’язується поновити публікацію пропозиції Довірителя у платформі таким чином, щоб вона стала доступною до акцепту новим Повіреним.

2.8. Ні Товариство, ні Повірений не несе відповідальності за якість та наслідки споживання Товарів доставлених з Сайту. Всі претензії щодо Товару, його якості, Довіритель має пред’являти безпосередньо до продавця Товарів.

2.9. Сторони у своїх правовідносинах керуються чинним законодавством України, з урахуванням цього Договору.

3. Зобов’язання сторін.

3.1. З метою укладення та виконання Договору доручення Товариство зобов’язується:

3.1.1. Своєчасно та належним чином здійснювати публікації пропозицій Довірителів у Платформі;

3.1.2. Забезпечувати можливість якнайшвидшого акцепту пропозиції Повіреним;

3.1.3. Контролювати виконання Договору доручення Повіреним в частині дотримання строків викупу/доставлення Товарів з Сайту;

3.2. З метою виконання цієї Оферти Довіритель бере на себе наступні зобов'язання:

3.2.1. прийняти від Повіреного Замовлення та оплатити такому Повіреному вартість доставлення і відшкодування витрат на придбання Товарів готівкою;

3.2.2. здійснювати розрахунки виключно в національній валюті України

4. Умови оплати винагороди Повіреного та компенсації його витрат.

4.1. Винагорода Повіреного не включається у вартість замовлених Товарів.

4.2. Вартість послуг Повіреного зображується на Сайті при створенні Замовлення.

4.3. Вартість Товарів зображується На Сайті при створенні Замовлення.

4.4. Підтвердженням витрат Повіреного є розрахунковий документ (фіскальний, товарний чек, тощо) виданий Сайтом при розрахунку Повіреним за Товар.

4.5. Повірений не є фізичною особою-підприємцем та не представляє юридичну особу відтак не надає Довірителю розрахункових документів про вартість послуги з викупу/доставлення.

4.6. Оплата винагороди Повіреного та компенсація витрат вважаються здійсненими Довірителем з моменту отримання Повіреним готівки у відповідній сумі.

5. Відповідальність сторін за цим Договором та Договором доручення.

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.2. За Договором доручення Повірений, ні за яких обставин, не несе відповідальності за:

5.2.1. Будь-які дії / бездіяльність будь-яких третіх сторін;

5.2.2. Будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Довірителя і / або третіх сторін.

5.2.3. Будь-які помилки Довірителя при створенні Замовлення та їх наслідки.

5.3. Довіритель несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі за невірогідність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих під час створення Замовлення.

5.3. Довіритель несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі за невірогідність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих під час створення Замовлення.

5.4. Якщо Довіритель відмовляється від своєчасного одержання Товарів (в тому числі не відповідає на дзвінок Повіреного, або вимкнув телефон) протягом 15 хвилин, Повірений має право повернути Товари придбані для Довірителя продавцю та позбавляється обов’язку передати такий Товар Довірителю

6. Форс-мажор.

6.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин непереборної сили, які роблять неможливими виконання Сторонами своїх зобов’язань та діють поза контролем Сторін.

7. Інші умови.

7.1. Товариство зобов'язується зберігати у таємниці будь-яку інформацію та дані, які надані Довірителем у зв’язку з укладенням цього Договору, не розкривати її та не розголошувати в загальному вигляді або у частині без попередньої письмової згоди другої сторони цього Договору.

8. Термін дії договору.

8.1. Договір набуває чинності з моменту створення Замовлення на Сайті та припиняє свою дію з моменту завершення виконання Договору Доручення або відмови Довірителем від Договору Доручення.

9. Прикінцеві положення.

9.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Усі претензії за даним Договором можуть подаватись за адресою, що вказана нижче.

9.3. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, справа передається у відповідний суд на території України згідно з чинним законодавством України.

9.4. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології українською мовою.

9.5. Довіритель повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до Платформи для цілей виконання даного Договору і додержання вимог законодавства.

Повна назва: ТОВ „АЙПОСТ ПРОГРЕС”
Юридична адреса: 03150, Україна, м. Київ, вул. В.Тютюнника, 5А
Код ЄДРПОУ 41988842
Поштова адреса: 03067, Україна, м. Київ, б-р. Лепсе, 4, офіс 320
Телефон: (044) 221-23-53
E-Mail: [email protected]×

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКУПУ ТА/АБО ДОСТАВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ УКРПОШТА

https://www.ukrposhta.ua/ua/dohovir-za-propozytsiieiu-ofertoiu

Головна Акції Кошик Кабінет

У вашому кошику вже більше 30 товарних позицій, будь ласка авторизуйтесь для збереження товарів у Вашому профілі. Після цього ви зможете продовжити роботу з цим замовленням.