К основному содержимому

Акція «Безкоштовна доставка від Masterсard »

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «Безкоштовна доставка та розіграш подарунків» (надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно)

 

Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ», адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 40, код ЄДРПОУ: 30487219 (надалі – «Організатор»).

Партнер Акції: Представництво Masterсard Europe SA в Україні (далі – «Партнер»), розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404а (надалі –

«Партнер»).

Виконавець Акції: ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (далі – «Виконавець»), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13Б, офіс 2 (надалі – «Виконавець»).

Для проведення Акції Організатор, Логістичний партнер, Партнер та Виконавець мають право залучати третіх осіб.

Технічний партнер Акції: ТОВ "ІЗІ СОФТ" адреса, 04080, місто Київ, вулиця Межигірська, 82А, корпус Б, офіс 312. (надалі – «Технічний партнер»).

Логістичний Партнер Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Айпост Прогрес», адреса:

03150, м. Київ, вул. В. Тютюнника, 5А, код ЄДРПОУ: 41988842 (надалі – «Логістичний партнер»).

Для проведення Акції Організатор, Логістичний партнер, Партнер та Виконавець мають право залучати третіх осіб.

 

1.Термінологія Акції та загальні умови Акції

 1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

Рекламна акція «Безкоштовна доставка та розіграш подарунків» або «Акція» - рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором під торговельною маркою «АТБ» для збільшення кількості активних користувачів сайту atbmarket.com, а також збільшення обсягу продажів товарів Організатора.

Гарантоване заохочення та Заохочення - Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого здобувається Учасниками за умови виконання останніми Правил Акції.

Територія проведення Акції - територія України, за винятком території проведення ООС, тимчасово окупованої території та територій, на яких державні органи України тимчасово не здійснюють свої повноваження через збройну агресію Російської федерації проти України. Виключення щодо Території проведення акції введені виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів і фактичної можливості діяльності Організатора, Партнера, Логістичного партнера та Виконавця на зазначеній території, через глобальну мережу Інтернет засобами сайту atbmarket.com, з урахуванням особливостей мережі Інтернет.

Учасник Акції - дієздатні фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України), яким на момент участі у Акції виповнилося 18 років, які виконали всі необхідні умови для участі в Акції та є держателями платіжних карток Masterсard® , емітованих банками України (надалі – «Картка»).

Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

 • особи, які не виконали умови цих Правил.
 • особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором/Логістичним партнером/Партнером/Виконавцем, не мають права отримати Заохочення Акції.

Сайт Акції – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://www.atbmarket.com.

 1. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту.
 2. Логістичний партнер Акції надає послуги з організації доставки замовлень у відповідності до Правил використання, що розміщені в мережі Інтернет за посиланнями https://ipost.ua/info4ap/client/regulations.html, Публічним Договором про надання, що розміщений в мережі Інтернет за посиланням https://ipost.ua/info4ap/client/offer.html. Логістичний Партнер Акції має право самостійно змінювати Умови надання послуг та Публічний Договір про надання послуг з організації доставки замовлень шляхом розміщення оновлених документів за зазначеними у цьому пункті Правил посиланнями у мережі Інтернет.
 3. Логістичний Партнер не є організатором (співорганізатором) чи виконавцем Акції, та надає послуги лише з організації доставки замовлень у відповідності до умов укладеного договору з Організатором Акції та договору з Учасником Акції.

 

2.Період проведення Акції

 1. Період проведення Акції: з «10» січня 2023 року по «17» лютого 2023 року (включно) (далі – Період проведення Акції) та стосується усіх замовлень, які було прийнято Логістичним партнером Акції згідно умов цих Правил у зазначений період.

 

 

3.Інформаційна підтримка Акції

 1. Ці Правила Акції розміщуються на сайтах Організатора https://www.atbmarket.com/uk  (надалі – «Сайт Організатора»)і Партнера Акції https://www.mastercard.ua/uk-ua.html .
 2. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції Учасники можуть звертатись до служби підтримки Організатора за телефоном 0-800-500-415 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 протягом Періоду проведення Акції.
 3. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті Акції, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.
 4. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Логістичного партнера/Партнера/Виконавця, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу Сайту Акції, технічними несправностями Сайту Акції або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо.

 

4.Умови участі в Акції

 1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції:

зробити щонайменше 1 (одне) замовлення на добу на сайті https://www.atbmarket.com на суму від 1 000,00 грн (однієї тисячі гривень 00 копійок) та більше, вагою, що не перевищує 20 (двадцять) кг., оплатити його з використанням Картки (надалі – «Транзакція»), отримати Гарантоване заохочення, вказане в п.5.1.1. Правил та взяту участь у визначенні Переможців, що отримають Заохочення, передбачені п.п. 5.1.2. - 5.1.4. Правил. Учасник повинен ознайомитися з Умовами надання послуг та Публічним Договором про надання послуг з організації доставки замовлень з боку Логістичного партнера.

 1. Дані про всі Транзакції автоматично заносяться до бази даних (далі – «База Акції»). База Акції містить дані про Транзакції та інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
 2. Не відповідають умовам Акції:
 • операції, які було здійснено до 00:00 17 січня 2023 року та після 23:59 17 лютого 2023 року за київським часом;
 • операції з використанням будь-яких інших карток, окрім Карток Masterсard ;
 • операції, які було здійснено не через сайт https://www.atbmarket.com.
 • самовивіз.

 

 1. Логістичний Партнер Акції має право відмовити Учаснику Акції у разі невиконання Учасником Акції умов документів, що визначені п. 1.3. цих Правил. Організатор, в тому числі за поданням Логістичного партнеру Акції, має право відмовити у наданні Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь якій особі, яка вчиняє дії, що мають шахрайський характер, або покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил.
 2. Беручи участь в Акції, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та з документами, перелік яких визначено в 1.3. Правил, і свою повну та безумовну згоду з ними.
 3. Логістичний партнер Акції та будь-які його афілійовані особи не є організаторами, співорганізаторами Акції та не несуть відповідальність за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або потенційних учасників Акції до Організатора, щодо проведення Акції та виконання цих Правил.
 4. Документи та інформація, посилання на які зазначені в цих Правилах, є невід’ємною частиною цих Правил та встановлюють умови та порядок надання послуг, функціонування сервісів, участі в Акції, тощо. З метою уникнення протирічь, документи та інформація, посилання на які зазначені у цих Правилах, є чинними на дату, коли Учасник взяв участь в Акції, виконавши умови цих Правил.

 

5.Фонд Заохочень Акції

 1. Заохоченнями Акції є:
  1. безкоштовна доставка Логістичним партнером замовлення, здійсненого відповідно до умов, вказаних в п.4.1. Правил, якщо вага замовлення не перевищує 20 кг (надалі – «Гарантоване заохочення»);
  2. Телевізор LG, діагональ 50 дюймів (далі – «Заохочення 1») – 3 шт.
  3. Ігрова приставка Sony PlayStation 5 Digital Edition 825GB White PS5 (далі  - «Заохочення 2») – 3 шт.
  4. Смартфон Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB Black (далі  - «Заохочення 3») – 3 шт..

Далі за текстом цих Правил Заохочення 1, 2 і 3  разом можуть іменуватись «Заохочення».

Назва заохочення під ТМ відомого, впізнаваного бренду використовується виключно з метою належної ідентифікації Заохочень.

 1. Загальний фонд Заохочень Акції обмежений і становить вартість та кількість, що вказані в п.5.1. Правил.
 2. Кожен Учасник акції має право отримати Гарантоване заохочення один раз протягом однієї доби Періоду Акції та одне Заохочення протягом Періоду Акції.
 3. Гарантоване заохочення не підлягає обміну на інші послуги Організатора чи Логістичного Партнера та не підлягає накопиченню чи збиранню. Заохочення не підлягає компенсації готівковими коштами.

Гарантоване Заохочення діє виключно в межах Території проведення Акції та не може бути використане Учасниками для замовлення послуг Організатора чи Логістичного партнера поза умов цих Правил.

 1. Послуги Організатора та Логістичного Партнера, які не беруть участь в Акції та, на які не поширюються умови цих Правил, не є Заохоченням згідно цих Правил, та використовуються Учасником самостійно у відповідності до умов їх надання.
 2. Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора/Партнера/Виконавця.

Зовнішній вигляд/форма/зображення/модель Заохочень, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці Акції на Сайті Акції та/або в рекламних матеріалах про Акцію, які будуть поширюватись, а також враження від використання таких Заохочень можуть не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.

 1. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень після їх одержання, за неможливість скористатись Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочень.
 2. Відповідальним за оподаткування вартості Заохочень відповідно до чинного законодавства України є Виконавець.
 3. Організатор/Партнер залишають за собою право збільшити/змінити фонд Гарантованих заохочень та Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень.
 4. Переможець Акції, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що:
 • Таке Заохочення є доходом такого Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • отримання Заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.

Переможець самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем додаткового блага (доходу), такого як Заохочення.

6.Визначення Переможців Акції та порядок отримання Заохочень Акції

 1. Визначення переможців Акції відбувається серед Учасників, які виконали умови розділу 4 Правил.
 2. Всі Учасники Акції, які належним чином виконали умови цих Правил, передбачені п. 4.1. гарантовано отримують Гарантоване заохочення.
 3. Визначення Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень, здійснює Організатор на основі Бази Акції, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки не пізніше 22 лютого 2023 року, таким чином  визначаються:
  1. 3 (три) переможці Акції, що здобувають право на отримання Заохочення 1;
  2. 3 (три) переможці Акції, що здобувають право на отримання Заохочення 2;
  3. 3 (три) переможці Акції, що здобувають право на отримання Заохочення 3;
 4. Під час визначення Переможців у порядку, передбаченому п.п. 6.3. Правил, визначаються 9 (дев’ять) резервних переможців, які матимуть право отримати Заохочення 1 або Заохочення 2, 3 у разі неможливості вручення та/або відмови від нього відповідного Переможця Акції (надалі – «Резервні              переможці»).
 5. За результатами визначення Переможців Акції та Резервних переможців формується Протокол, який містить знеособлені номери мобільних телефонів Переможців Акції та Резервних переможців, та який підписується комісією Організатора (надалі – «Протокол»). Організатор передає Виконавцю Протокол протягом 2 (двох) робочих днів з дати визначення Переможців Акції та Резервних переможців.
 6. Інформування Переможців Акції про перемогу в Акції та умови отримання Заохочень 1, Заохочень 2 та Заохочень 3  здійснюється Виконавцем протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Протоколу від Організатора. Інформування здійснюється шляхом телефонного дзвінка на номер телефону, який був використаний при оформленні замовлення на Сайті Акції. У випадку, якщо Виконавець здійснить 3 (три) нерезультативні дзвінки Переможцю Акції протягом 2 (двох) робочих днів (з 09:00 год. до 18:00 год.) від дати визначення Переможців Акції, право на отримання Заохочень автоматично переходить до відповідного Резервного переможця.

Одночасно з інформуванням Переможців Акції у вищезазначеному порядку, Виконавець отримує усну згоду на обробку персональних даних Переможців Акції з метою подальшого оподаткування Заохочень 1, 2 та 3.

 1. Для отримання Заохочення 1, Заохочення 2 або Заохочення 3 Переможцю Акції необхідно протягом 3 (трьох) робочих днів від дня, коли його буде проінформовано про перемогу в Акції, надіслати скан-копії своїх документів на електронну адресу Виконавця [email protected]:
 • паспорта громадянина України/id-картки;
 • довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП), окрім випадку, коли Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/id- картці).

Факт відправлення Переможцем Акції копій документів, зазначених вище, вважається згодою на обробку його персональних даних.

 1. У разі невиконання Переможцем Акції вимог цих Правил, Переможець Акції втрачає право на отримання Заохочень та йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення переходить до відповідного Резервного переможця.

 

 1. У разі відсутності у Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочень 1, 2,3 можливості/бажання отримати відповідне Заохочення з причин, які не залежать від Організатора/Виконавця/Партнера, Резервному переможцю не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення перейде до наступного Резервного переможця.
 2. Вручення Заохочень Переможцям Акції забезпечує Виконавець протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання копій документів, передбачених п.6.5. Правил, із залученням служби доставки на адреси, узгоджені з Переможцями Акції. Виконавець залишає за собою право самостійно визначати та залучати третіх осіб для забезпечення виконання умов Акції щодо вручення Заохочень. Фактом вручення Заохочення є його отримання Переможцем Акції від представника служби доставки. Переможці Акції повинні підписати згоди на обробку персональних даних та заяви-підтвердження про отримання Заохочення під час їхнього вручення.
 3. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за пошкодження, що виникли в результаті використання Заохочень. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких Заохочень. Організатор/Партнер/Виконавець не приймають від Переможців Акції гарантійні вимоги/рекламації стосовно Заохочень. Переможці Акції з гарантійними рекламаціями та будь-якими іншими вимогами мають звертатися до відповідних виробників товарів/сервісних центрів обслуговування товарів.
 4. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників у порядку, передбаченому Розділом 3 цих Правил.

Організатор/Партнер/Виконавець звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб.

 1. Організатор/Партнер/Виконавець не відповідає за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з подальшим використанням Заохочень.
 2. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Переможці Акції не були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або також не отримали/несвоєчасно отримали Заохочення.

 

7.ІНШІ УМОВИ

 1. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Організатор/Партнер/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочень Акції.

 1. Організатор підтверджує та гарантує, що для визначення Переможців Акції не використовуються засоби, які б дозволили втручатися у результати визначення Переможців.
 2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам повідомляється:
  1. Володільцем персональних даних Учасників та Переможців Акції є Організатор;
  2. персональні дані Учасників Акції та Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
  3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 7.3.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, РНОКПП;

 

 1. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
 2. Розпорядником персональних даних Переможців є Організатор, Виконавець та залучені ними треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
 3. персональні дані Переможців без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 7.3.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможців без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
 4. персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 7.3.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
 5. Переможці можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочення.
 6. Учасники володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
 7. У разі відмови Переможця від отримання ним Заохочення 1, 2, 3, будь-які претензії такого Переможця з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Партнером/Виконавцем.
 8. Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за:
 • неотримання Переможцем Заохочення з вини такого Переможця;
 • інші обставини, які не залежать від Організатора/Партнера/Виконавця.
  1. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Виконавець/Партнер не зобов’язані листуватися з Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.
  2. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду проведення Акції.

 

 

Головна Акції Кошик Кабінет