Національна мережа продуктових магазинів
гаряча лінія АТБ 0-800-500-415
CALL BACK

1). Продукти-0193, м Токмак, вул. Центральна, 46, третій поверх, 227 кв.м .; 2). Продукти-0193, м Токмак, вул. Центральна, 46, третій поверх, 231,7 кв.м .; 3). Продукти-0193, м Токмак, вул. Центральна, 46, третій поверх, 80 кв.м .; 4). Продукти-0210, м.Первомайськ, вул. М. Грушевського, 41, приміщення з окремим входом, 151,2 кв.м .; 5). Продукти-0230, м Оріхів, вул. Запорізька, 57а, приміщення з окремим входом, 72,1 кв.м .; 6). Продукти-0612, м Херсон, вул. Перекопська, 177, приміщення з окремим входом, 69,2 кв.м .; 7). Продукти-0699, г. Запорожье, ул. Автозаводська, 32а, другий поверх, 125,8 кв.м .; 8). Продукти-0699, г. Запорожье, ул. Автозаводська, 32а, приміщення з окремим входом, 1,6 кв.м .; 9). Продукти-248, г. Запорожье, ул. Спартака Маковського, приміщення з окремим входом, 10,1 кв.м

30.08.2019
Дата і місце проведення тендеру: На електронному торговельному майданчику  http://etp.atbmarket.com      30 серпня 2019 р. 10: 00-10: 30
 
Підприємство: ТОВ "АТБ-маркет"
 
Предмет закупівлі:
1). Продукти-0193, м Токмак, вул. Центральна, 46, третій поверх, 227 кв.м .;
 
2). Продукти-0193, м Токмак, вул. Центральна, 46, третій поверх, 231,7 кв.м .;
 
3). Продукти-0193, м Токмак, вул. Центральна, 46, третій поверх, 80 кв.м .;
 
4). Продукти-0210, м.Первомайськ, вул. М. Грушевського, 41, приміщення з окремим входом, 151,2 кв.м .;
 
5). Продукти-0230, м Оріхів, вул. Запорізька, 57а, приміщення з окремим входом, 72,1 кв.м .;
 
6). Продукти-0612, м Херсон, вул. Перекопська, 177, приміщення з окремим входом, 69,2 кв.м .;
 
7). Продукти-0699, г. Запорожье, ул. Автозаводська, 32а, другий поверх, 125,8 кв.м .;
 
8). Продукти-0699, г. Запорожье, ул. Автозаводська, 32а, приміщення з окремим входом, 1,6 кв.м .;
 
9). Продукти-248, г. Запорожье, ул. Спартака Маковського, приміщення з окремим входом, 10,1 кв.м
 
Обсяг закупівлі: -
 
Процедура проведення торгів: торги на електронному торговельному майданчику http://etp.atbmarket.com
 
Місце отримання пропозицій, остаточний термін подачі пропозицій: електронна торговельна площадка http://etp.atbmarket.com, 30 серпня 2019 р. 9:45
 
Спосіб отримання документації по тендеру: Для участі в торгах необхідно пройти процедуру реєстрації на електронному торговельному майданчику http://etp.atbmarket.com
 
Відповідальний за проведення торгів: Давидова Тетяна Петрівна 095-235-74-97,  arenda@atbmarket.com
davidova@atbmarket.com                                                         http://etp.atbmarket.com/ua
Обязятельно умови оплати (ін. Умови): 1. Умови оплати: Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту оголошення переможця тендеру вносить в безготівковій формі на банківський рахунок Орендодавця попередню оплату по орендній платі, яка складається з:
- суми орендної плати за передостанній і останній місяці оренди
2. Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів після підписання акту прийому-передачі вносить в безготівковій формі на банківський рахунок Орендодавця поточну орендну плату.
3. Підписання договору оренди Сторонами здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати проведення відкритих торгів.
4. Підписання акту прийому-передачі:
- для нових магазинів - з дати відкриття магазину;
- для діючих магазинів - протягом 3 (трьох) календарних днів після підписання договору, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повернення площі чинним орендарем.
5. У разі перемоги на торгах чинного орендаря:
5.1. Збільшення суми орендної плати здійснюється датою проведення тендеру, при цьому Суборендар зобов'язаний протягом 3 (трьох) банківських днів з дати такого збільшення сплатити Орендодавцю різницю між новою сумою орендної плати, розрахованої за передостанній і останній місяці суборенди.
5.2. Зменшення суми орендної плати здійснюється першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому проведені торги.
6. Орендар зобов'язаний підписати договір в типовою формою ТОВ «АТБ-маркет» без права внесення змін.
7. Надання кваліфікаційних даних:
      - свідоцтво про державну реєстрацію;
      - свідоцтво платника податку;
      - ідентифікаційний податковий номер;
      - паспорт (1, 2, 6, 7 стр.) - для підприємців
      - довіреність на право представляти інтереси компанії-учасника на тендері.
 
Додаткова інформація: 1. Діяльність на об'єкті орендар здійснює на підставі договору оренди, умови якого вказані в цьому «Запрошенні на участь в тендері» і Додатку № 2 ( «Проект договору оренди»).
2. Для приміщення з окремим входом (друге і третє поверхів, підвалів). Витрати, пов'язані з оплатою комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення твердих побутових відходів та ін.) І послуг електрозв'язку, в орендну плату не включаються і оплачуються Суборендарем окремо. Суборендар зобов'язаний безпосередньо укласти договори з підприємствами, які надають вищезазначені послуги, або він зобов'язаний компенсувати їх вартість Орендодавцю згідно з рахунками, щомісяця надаються Орендодавцем. Компенсація Суборендарем Орендодавцю вартості цих послуг здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання Суборендарем зазначених рахунків.
3. Індексація орендної плати здійснюється щоквартально (кожен календарний квартал протягом календарного року, незалежно від дати передачі Майна Орендарю), з урахуванням офіційного індексу інфляції за попередній календарний квартал, розрахованого на підставі офіційних індексів інфляції за відповідні місяці попереднього календарного кварталу, певних центральним органом виконавчої влади з питань статистики.
4. Орендар зобов'язаний негайно проводити поточний ремонт орендованого Майна, якщо того вимагає стан Майна.
5. Орендар зобов'язаний мати у своєму розпорядженні своє обладнання в межах займаної площі, згідно з технологічним планом.
6. Орендар зобов'язаний дотримуватися стандартів роботи орендарів мережі магазинів «АТБ». (Додаток 1 до типового договору суборенди ТОВ «АТБ-маркет»).
7. Асортимент орендаря не повинен перетинатися з асортиментом ТОВ «АТБ-маркет». Пряме перетин асортименту збіг товарних позицій асортименту орендаря з основним асортиментом «АТБ» по найменуванню товару та торгової марки / найменуванню виробника. Основний асортимент «АТБ» - асортимент «АТБ» без обліку товарів «7 днів». При виявленні факту прямого перетину асортименту Орендодавець має право застосувати до орендаря штрафні санкції в розмірі 50% однієї щомісячної орендної плати.
8. Орендар зобов'язаний погодити розміщення власної внутрішньої і зовнішньої реклами, відповідно до процедури зазначеної в цьому «Запрошенні на участь в тендері» Додатку № 3 ( «Положення про розміщення внутрішньої і зовнішньої реклами для орендарів мережі магазинів« АТБ »).
9. Орендодавець має право не розглядати тендерні пропозиції від орендарів, в яких буде вказана пропонована сума оренди нижче, ніж первісна вартість, зазначена в тендерній пропозиції (див. Додаток № 1).
10. Орендодавець має право відмовити Орендарю в укладенні договору, в разі якщо вид діяльності Орендаря не передбачений Переліком видів діяльності за пріоритетами (Додаток №4) або, якщо його вид діяльності вже представлений на об'єкті іншим орендарем.
11. Передача площ в суборенду заборонена.
12. Термін співпраці з Орендарями промислової групи за результатами торгів - 1 рік, для Орендарів з видом діяльності «АПТЕКА» - 2 роки, після чого ТОВ «АТБ-маркет» має право провести повторні торги.
13. Орендодавець залишає за собою право відмовитися від виконання своїх договірних зобов'язань і провести позапланові (дострокові) торги після оголошення результатів тендера і вибору переможця, в разі:
- невиконання орендарем (переможцем тендеру) своїх зобов'язань за договором суборенди нерухомого майна;
- якщо після проведення тендера орендар ініціює зміну суми орендної плати в меншу сторону.
14. Переможець торгів визначається по завершенні розкриття тендерних пропозицій і остаточного збільшення вартості тендерних пропозицій.
15. Крок підвищення вартості оренди. При початковій вартості лота:
- до 10 000 грн.- крок торгів 100 грн .;
- від 10 000 до 20 000 грн. - крок торгів - 200 грн .;
- від 20 000 до 50 000 грн. - крок торгів - 500 грн .;
- від 50 000 - 100 000 грн. - крок торгів 1 000 грн .;
- понад 100 000 грн. - крок торгів - 2 000 грн. Суми вказані з урахуванням ПДВ.
16. Переможець тендеру, який не виконав свої тендерні зобов'язання і не здійснив оплату відповідно до строків і цінами тендера, виключається зі списку учасників тендеру, пріоритетне право переможця тендера переходить учаснику, зазначених найбільш високу орендну ставку, без урахування першого переможця.
Звертаємо Вашу увагу, що всі учасники несуть відповідальність за пропоновані на торгах суми орендної плати. У тому випадку, якщо переможець торгів відмовляється від підписання договору відповідно до строків і цінами тендеру, та / або не виконує умови оплати, тендерний комітет залишає за собою право виключити недобросовісного учасника з переліку претендентів на вказаний лот на термін 1 (одного) календарного року і більше .
 
Критерії та принципи визначення переможця торгів:
1. Максимальна орендна плата.
2. Мінімальний термін для початку роботи на об'єкті.
3. Позитивна орендна історія.
Відповідальний за організацію підготовки проведення тендеру:
Давидова Тетяна Петрівна: тел. (056) 756-38-81; 095-235-74-97.
  • Тільки в АТБ Товари власних ТМ
  • Ми гарантуємо свіжість та якість продукції
Website Security Test