Національна мережа продуктових магазинів
гаряча лінія АТБ 0-800-500-415
CALL BACK

Оренда площі для установки банкоматів на об'єктах нерухомості: 1). Лот 1 Пр-053 Покров (Дніпропетровська обл.) Вул. Лізи Чайкіної, 29 внутрішній банкомат приміщення з окремим входом 1,0 кв.м. 2). Лот 2 Пр-241 Херсон вул. Димитрова, 15/2 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м. 3). Лот 3 Пр-901 Стрий (Львівська обл.) Вул. Шевченко, 72 внутрішній банкомат тамбур 1,0 кв.м. 4). Лот 4 Пр-972 Київ пр. Павла Тичини, 15 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м. 5). Лот 5 Пр-1028 Стрий (Львівська обл.) Вул. Січових Стрільців, 4-а зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м. 6). Лот 6 Пр-1051 Софіївська Борщагівка (Київська обл.) Вул. Мала Окружна, 6 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м. 7). Лот 7 Пр-1072 Борислав (Львівська обл.) Вул. Весняна, 5 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м. 8). Лот 8 Пр-1083 Тернопіль вул. Живова, 9 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м. 9). Лот 9 Пр-1085 Луцьк вул. Конякіна, 35-а зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м. 10). Лот 10 Пр-1124 Луцьк пр. Соборності, 11 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м.

15.02.2019

Дата і місце проведення тендеру: На електронному торговельному майданчику 15.02.2019 р з 10-00 до 10-30

Підприємство: ТОВ "АТБ-маркет"

Предмет закупівлі: Оренда площі для установки банкоматів на об'єктах нерухомості:
                    
1). Лот 1 Пр-053 Покров
(Дніпропетровська обл.) Вул. Лізи Чайкіної, 29 внутрішній банкомат приміщення з окремим входом 1,0 кв.м.

2). Лот 2 Пр-241 Херсон вул. Димитрова, 15/2 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м.

3). Лот 3 Пр-901 Стрий
(Львівська обл.) Вул. Шевченко, 72 внутрішній банкомат тамбур 1,0 кв.м.

4). Лот 4 Пр-972 Київ пр. Павла Тичини, 15 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м.

5). Лот 5 Пр-1028 Стрий
(Львівська обл.) Вул. Січових Стрільців, 4-а зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м.

6). Лот 6 Пр-1051 Софіївська Борщагівка
(Київська обл.) Вул. Мала Окружна, 6 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м.

7). Лот 7 Пр-1072 Борислав
(Львівська обл.) Вул. Весняна, 5 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м.

8). Лот 8 Пр-1083 Тернопіль вул. Живова, 9 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м.

9). Лот 9 Пр-1085 Луцьк вул. Конякіна, 35-а зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м.

10). Лот 10 Пр-1124 Луцьк пр. Соборності, 11 зовнішній банкомат закассовая зона 1,5 кв.м.

Обсяг закупівлі: -

Процедура проведення торгів: торги на електронному торговельному майданчику http://etp.atbmarket.com

Місце отримання пропозицій, остаточний термін подачі пропозицій: електронна торговельна площадка http://etp.atbmarket.com Остаточний термін подачі пропозицій 09:30, 15.02.19 р

Спосіб отримання документації по тендеру: Для участі в торгах необхідно пройти процедуру реєстрації на електронному торговельному майданчику http://etp.atbmarket.com

Відповідальний за проведення торгів: Ішкова Олена Аркадіївна
тел. (056) 756-38-86;
моб. 050-421-79-57;

arenda@atbmarket.com
ishkova@atbmarket.com                                                          
http://etp.atbmarket.com/ua

Обязятельно умови оплати (ін. умови): Беручи участь в тендері, Ваша компанія свідомо підтверджує готовність виконати всі умови, на яких проводиться тендер.
Обов'язкові умови:
1. Умови оплати: Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту оголошення переможця тендеру вносить в безготівковій формі на банківський рахунок Орендодавця попередню оплату по орендній платі, яка складається з:
- суми орендної плати за передостанній і останній місяці оренди
2. Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів після підписання акту прийому-передачі вносить в безготівковій формі на банківський рахунок Орендодавця поточну орендну плату.
3. Підписання договору оренди Сторонами здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати проведення торгів.
4. Підписання акту прийому-передачі:
- для нових магазинів - з дати відкриття магазину;
- для діючих магазинів - протягом 3 (трьох) календарних днів після підписання договору, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повернення площі чинним орендарем.
5. У разі перемоги на торгах чинного орендаря:
5.1. Збільшення суми орендної плати здійснюється датою проведення тендеру, при цьому Суборендар зобов'язаний протягом 3 (трьох) банківських днів з дати такого збільшення сплатити Орендодавцю різницю між новою сумою орендної плати, розрахованої за передостанній і останній місяці суборенди.
5.2. Зменшення суми орендної плати здійснюється першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому проведені торги.
6. Орендар зобов'язаний підписати договір в типовою формою ТОВ «АТБ-маркет» без права внесення змін.
7. Надання кваліфікаційних даних:
      - свідоцтво про державну реєстрацію;
      - свідоцтво платника податку;
      - ідентифікаційний податковий номер;
      - паспорт (1, 2, 6, 7 стр.) - для підприємців
      - довіреність на право представляти інтереси компанії-учасника на тендері.
8. Орендодавець залишає за собою право відкоригувати стартову орендну плату до початку торгів.

Додаткова інформація: 1. Діяльність на об'єкті орендар здійснює на підставі договору оренди, умови якого вказані в цьому «Запрошенні на участь в тендері» і Додатку № 2 ( «Проект договору оренди»).
2. Витрати, пов'язані з оплатою комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення твердих побутових відходів та ін.), Включаються в орендну плату за винятком послуг зв'язку. Послуги зв'язку оплачуються Орендарем окремо шляхом безпосереднього укладання договорів з підприємствами, які надають ці послуги, або відшкодування вартості таких послуг Орендодавця згідно з рахунками, що надаються Орендодавцем, протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання Орендарем зазначених рахунків

3. Індексація орендної плати здійснюється щоквартально (кожен календарний квартал протягом календарного року, незалежно від дати передачі Майна Орендарю), з урахуванням офіційного індексу інфляції за попередній календарний квартал, розрахованого на підставі офіційних індексів інфляції за відповідні місяці попереднього календарного кварталу, певних центральним органом виконавчої влади з питань статистики.
4. Устаткування, що знаходиться на орендованій площі, обслуговується силами і за рахунок орендаря.
5. Орендар зобов'язаний негайно проводити поточний ремонт орендованого Майна, якщо того вимагає стан Майна.
6. Орендар зобов'язаний мати у своєму розпорядженні своє обладнання в межах займаної площі, згідно з технологічним планом.
7. Орендар зобов'язаний дотримуватися стандартів роботи орендарів мережі магазинів «АТБ». (Додаток 1 до типового договору суборенди ТОВ «АТБ-маркет»)
8. Орендар зобов'язаний погодити розміщення власної внутрішньої і зовнішньої реклами, відповідно до процедури зазначеної в цьому «Запрошенні на участь в тендері» Додатку № 3 ( «Положення про розміщення внутрішньої і зовнішньої реклами для орендарів мережі магазинів« АТБ »).
9. Орендодавець має право не розглядати тендерні пропозиції від орендарів, в яких буде вказана пропонована сума оренди нижче, ніж первісна вартість, зазначена в тендерній пропозиції (див. Додаток № 1).
10. Орендодавець має право відмовити Орендарю в укладенні договору, в разі якщо вид діяльності Орендаря не передбачений Переліком видів діяльності за пріоритетами (Додаток №4) або, якщо його вид діяльності вже представлений на об'єкті іншим орендарем.
11. Передача площ в суборенду заборонена.
12. Термін співпраці з Орендарями промислової групи за результатами торгів - 1 рік, для Орендарів з видом діяльності «АПТЕКА» - 2 роки, після чого ТОВ «АТБ-маркет» має право провести повторні торги.
13. Орендодавець залишає за собою право відмовитися від виконання своїх договірних зобов'язань і провести позапланові (дострокові) торги після оголошення результатів тендера і вибору переможця, в разі:
- невиконання орендарем (переможцем тендеру) своїх зобов'язань за договором суборенди нерухомого майна;
- якщо після проведення тендера орендар ініціює зміну суми орендної плати в меншу сторону.
14. Переможець торгів визначається по завершенні розкриття тендерних пропозицій і остаточного збільшення вартості тендерних пропозицій.
15. Крок підвищення вартості оренди. При початковій вартості лота:
- до 10 000 грн.- крок торгів 100 грн .;
- від 10 000 до 20 000 грн. - крок торгів - 200 грн .;
- від 20 000 до 50 000 грн. - крок торгів - 500 грн .;
- від 50 000 - 100 000 грн. - крок торгів 1 000 грн .;
- понад 100 000 грн. - крок торгів - 2 000 грн. Суми вказані з урахуванням ПДВ.
16. Переможець тендеру, який не виконав свої тендерні зобов'язання і не здійснив оплату відповідно до строків і цінами тендера, виключається зі списку учасників тендеру, пріоритетне право переможця тендера переходить учаснику, зазначених найбільш високу орендну ставку, без урахування першого переможця.
Звертаємо Вашу увагу, що всі учасники несуть відповідальність за пропоновані на торгах суми орендної плати. У тому випадку, якщо переможець торгів відмовляється від підписання договору відповідно до строків і цінами тендеру, та / або не виконує умови оплати, тендерний комітет залишає за собою право виключити недобросовісного учасника з переліку претендентів на вказаний лот на термін 1 (одного) календарного року і більше .

Критерії та принципи визначення переможця торгів:
1. Максимальна орендна плата.
2. Мінімальний термін для початку роботи на об'єкті.
3. Позитивна орендна історія.

  • Тільки в АТБ Товари власних ТМ
  • Ми гарантуємо свіжість та якість продукції
Website Security Test