Національна мережа продуктових магазинів
гаряча лінія АТБ 0-800-500-415
CALL BACK

Оренда площі на об'єктах нерухомості: 1) Лот 1 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 37,4 2) Лот 2 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 36,2 3) Лот 3 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 5,0 4) Лот 4 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 5,0 5) Лот 5 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 5,0 6) Лот 6 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 68,0 7) Лот 7 Львів вул. Бойчука, 38 закассовая зона 3,0 8) Лот 8 Вараш мкрн. Будівельників, 49 приміщення з окремим входом 71,0

14.02.2019

Дата і місце проведення тендеру: На електронному торговельному майданчику http://etp.atbmarket.com  10.00 - 11.00 14.02.2019р.

Підприємство: ТОВ "АТБ-маркет"

Предмет закупівлі: Оренда площі на об'єктах нерухомості:
1) Лот 1 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 37,4
2) Лот 2 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 36,2
3) Лот 3 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 5,0
4) Лот 4 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 5,0
5) Лот 5 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 5,0
6) Лот 6 Коломия вул. Івана Мазепи гетьмана, 183 прим.1 Б, 2 приміщення з окремим входом 68,0
7) Лот 7 Львів вул. Бойчука, 38 закассовая зона 3,0
8) Лот 8 Вараш мкрн. Будівельників, 49 приміщення з окремим входом 71,0

Обсяг закупівлі: -

Процедура проведення торгів: торги на електронному торговельному майданчику http://etp.atbmarket.com

Місце отримання пропозицій, остаточний термін подачі пропозицій: електронна торговельна площадка http://etp.atbmarket.com Остаточний термін подачі пропозицій 17 00, 13.02.2019р

 Спосіб отримання документації по тендеру: Для участі в торгах необхідно пройти процедуру реєстрації на електронному торговельному майданчику http://etp.atbmarket.com

Відповідальний за проведення торгів: Бедина Олександра Юріївна
Тел. 056-756-38-86;
Моб. 050-362-89-23;

arenda@atbmarket.com
bedina@atbmarket.com
http://etp.atbmarket.com/ua

Обязятельно умови оплати (ін. умови): Беручи участь в тендері, Ваша компанія свідомо підтверджує готовність виконати всі умови, на яких проводиться тендер.
Обов'язкові умови:
1. Умови оплати: Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту оголошення переможця тендеру вносить в безготівковій формі на банківський рахунок Орендодавця попередню оплату по орендній платі, яка складається з:
- суми орендної плати за передостанній і останній місяці оренди
2. Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів після підписання акту прийому-передачі вносить в безготівковій формі на банківський рахунок Орендодавця поточну орендну плату.
3. Підписання договору оренди Сторонами здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати проведення торгів.
4. Підписання акту прийому-передачі:
- для нових магазинів - з дати відкриття магазину;
- для діючих магазинів - протягом 3 (трьох) календарних днів після підписання договору, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повернення площі чинним орендарем.
5. У разі перемоги на торгах чинного орендаря:
5.1. Збільшення суми орендної плати здійснюється датою проведення тендеру, при цьому Суборендар зобов'язаний протягом 3 (трьох) банківських днів з дати такого збільшення сплатити Орендодавцю різницю між новою сумою орендної плати, розрахованої за передостанній і останній місяці суборенди.
5.2. Зменшення суми орендної плати здійснюється першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому проведені торги.
6. Орендар зобов'язаний підписати договір в типовою формою ТОВ «АТБ-маркет» без права внесення змін.
7. Надання кваліфікаційних даних:
      - свідоцтво про державну реєстрацію;
      - свідоцтво платника податку;
      - ідентифікаційний податковий номер;
      - паспорт (1, 2, 6, 7 стр.) - для підприємців
      - довіреність на право представляти інтереси компанії-учасника на тендері.
8. Орендодавець залишає за собою право відкоригувати стартову орендну плату до початку торгів

Додаткова інформація: 1. Діяльність на об'єкті орендар здійснює на підставі договору оренди, умови якого вказані в цьому «Запрошенні на участь в тендері» і Додатку № 2 ( «Проект договору оренди»).
2. Для приміщень закассовой зони. Витрати, пов'язані з оплатою комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення твердих побутових відходів та ін.), Включаються в орендну плату за винятком послуг зв'язку. Послуги зв'язку оплачуються Орендарем окремо шляхом безпосереднього укладання договорів з підприємствами, які надають ці послуги, або відшкодування вартості таких послуг Орендодавця згідно з рахунками, що надаються Орендодавцем, протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання Орендарем зазначених рахунків.
Для приміщення з окремим входом (друге і третє поверхів, підвалів). Витрати, пов'язані з оплатою комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення твердих побутових відходів та ін.) І послуг електрозв'язку, в орендну плату не включаються і оплачуються Суборендарем окремо. Суборендар зобов'язаний безпосередньо укласти договори з підприємствами, які надають вищезазначені послуги, або він зобов'язаний компенсувати їх вартість Орендодавцю згідно з рахунками, щомісяця надаються Орендодавцем. Компенсація Суборендарем Орендодавцю вартості цих послуг здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання Суборендарем зазначених рахунків. Електроенергія і газ оплачуються авансом.


3. Устаткування, що знаходиться на орендованій площі, обслуговується силами і за рахунок орендаря.
4. Індексація орендної плати здійснюється щоквартально (кожен календарний квартал протягом календарного року) з урахуванням офіційного індексу споживчих цін на товари та послуги (індексу інфляції) за попередній (звітний) календарний квартал, розрахованого на підставі офіційних індексів споживчих цін на товари та послуги ( індексів інфляції) за відповідні місяці попереднього (звітного) календарного кварталу, певних центральним органом виконавчої влади з питань статистики ..
5. Орендар зобов'язаний негайно проводити поточний ремонт орендованого Майна, якщо того вимагає стан Майна.
6. Орендар зобов'язаний мати у своєму розпорядженні своє обладнання в межах займаної площі, згідно з технологічним планом.
7. Орендар зобов'язаний дотримуватися стандартів роботи орендарів мережі магазинів «АТБ». (Додаток 1 до типового договору суборенди ТОВ «АТБ-маркет»).
8. Асортимент орендаря не повинен перетинатися з асортиментом ТОВ «АТБ-маркет». Пряме перетин асортименту збіг товарних позицій асортименту орендаря з основним асортиментом «АТБ» по найменуванню товару та торгової марки / найменуванню виробника. Основний асортимент «АТБ» - асортимент «АТБ» без обліку товарів «7 днів». При виявленні факту прямого перетину асортименту Орендодавець має право застосувати до орендаря штрафні санкції в розмірі 50% однієї щомісячної орендної плати.
9. Орендар зобов'язаний погодити розміщення власної внутрішньої і зовнішньої реклами, відповідно до процедури зазначеної в цьому «Запрошенні на участь в тендері» Додатку № 3 ( «Положення про розміщення внутрішньої і зовнішньої реклами для орендарів мережі магазинів« АТБ »).
10. Орендодавець має право не розглядати тендерні пропозиції від орендарів, в яких буде вказана пропонована сума оренди нижче, ніж первісна вартість, зазначена в тендерній пропозиції (див. Додаток № 1).
11. Орендодавець має право відмовити Орендарю в укладенні договору, в разі якщо вид діяльності Орендаря не передбачений Переліком видів діяльності за пріоритетами (Додаток №4) або, якщо його вид діяльності вже представлений на об'єкті іншим орендарем.
12. Передача площ в суборенду заборонена.
13. Термін співпраці з Орендарями промислової групи за результатами торгів - 1 рік, для Орендарів з видом діяльності «АПТЕКА» - 2 роки, після чого ТОВ «АТБ-маркет» має право провести повторні торги.
14. Орендодавець залишає за собою право відмовитися від виконання своїх договірних зобов'язань і провести позапланові (дострокові) торги після оголошення результатів тендера і вибору переможця, в разі:
- невиконання орендарем (переможцем тендеру) своїх зобов'язань за договором суборенди нерухомого майна;
- якщо після проведення тендера орендар ініціює зміну суми орендної плати в меншу сторону.
15. Переможець торгів визначається по завершенні розкриття тендерних пропозицій і остаточного збільшення вартості тендерних пропозицій.
16. Крок підвищення вартості оренди. При початковій вартості лота:
- до 10 000 грн.- крок торгів 100 грн .;
- від 10 000 до 20 000 грн. - крок торгів - 200 грн .;
- від 20 000 до 50 000 грн. - крок торгів - 500 грн .;
- від 50 000 - 100 000 грн. - крок торгів 1 000 грн .;
- понад 100 000 грн. - крок торгів - 2 000 грн. Суми вказані з урахуванням ПДВ.
17. Переможець тендеру

  • Тільки в АТБ Товари власних ТМ
  • Ми гарантуємо свіжість та якість продукції
Website Security Test