Національна мережа продуктових магазинів
гаряча лінія АТБ 0-800-500-415
CALL BACK

Оренда площі на об'єкті нерухомості: Дніпропетровська обл., Г.Каменск бул. Героїв, 1 окрема будівля 662,5

18.01.2019

Дата і місце проведення тендеру: На електронному торговельному майданчику http://etp.atbmarket.com      10.00 - 10.30

«18» січня 2019.

Підприємство: ТОВ "АТБ-маркет"

Предмет закупівлі: Оренда площі на об'єкті нерухомості:
1). Дніпропетровська обл., Г.Каменск бул. Героїв, 1 окрема будівля 662,5

Обсяг закупівлі: -

Процедура проведення торгів: торги на електронному торговельному майданчику h http://etp.atbmarket.com

Місце отримання пропозицій, остаточний термін подачі пропозицій: електронна торговельна площадка http://etp.atbmarket.com Спосіб отримання документації по тендеру: Для участі в торгах необхідно пройти процедуру реєстрації на електронному торговельному майданчику http://etp.atbmarket.com

Відповідальний за проведення торгів: Ханіна-Бурлікова Євгенія Володимирівна
Тел. (056) 756-38-87,
факс (0562) 756-38-89
Моб. 095-233-84-17
hanina-burlikova@atbmarket.dp.ua    arenda@atbmarket.com

Обов'язкові умови оплати (ін. умови): 1. Умови оплати: Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту оголошення переможця тендеру вносить в безготівковій формі на банківський рахунок Орендодавця попередню оплату по орендній платі, яка складається з:
- суми орендної плати за передостанній і останній місяці оренди
2. Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів після підписання акту прийому-передачі вносить в безготівковій формі на банківський рахунок Орендодавця поточну орендну плату.
3. Підписання договору оренди Сторонами здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати проведення відкритих торгів.
4. Підписання акту прийому-передачі:
- для нових магазинів - з дати відкриття магазину;
- для діючих магазинів - протягом 3 (трьох) календарних днів після підписання договору, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повернення площі чинним орендарем.
5. У разі перемоги на торгах чинного орендаря:
5.1. Збільшення суми орендної плати здійснюється датою проведення тендеру, при цьому Суборендар зобов'язаний протягом 3 (трьох) банківських днів з дати такого збільшення сплатити Орендодавцю різницю між новою сумою орендної плати, розрахованої за передостанній і останній місяці суборенди.
5.2. Зменшення суми орендної плати здійснюється першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому проведені торги.
6. Орендар зобов'язаний підписати договір в типовою формою ТОВ «АТБ-маркет» без права внесення змін.
7. Надання кваліфікаційних даних:
      - свідоцтво про державну реєстрацію;
      - свідоцтво платника податку;
      - ідентифікаційний податковий номер;
      - паспорт (1, 2, 6, 7 стр.) - для підприємців
      - довіреність на право представляти інтереси компанії-учасника на тендері.

Додаткова інформація: 1.Деятельность на об'єкті орендар здійснює на підставі договору оренди, умови якого вказані в цьому «Запрошенні на участь в тендері» і Додатку № 2 ( «Проект договору оренди» .2. Для приміщень закассовой зони. Витрати, пов'язані з оплатою комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення твердих побутових відходів та ін.), включаються в орендну плату за исключе ием послуг зв'язку. Послуги зв'язку оплачуються Орендарем окремо шляхом безпосереднього укладання договорів з підприємствами, які надають ці послуги, або відшкодування вартості таких послуг Орендодавця згідно з рахунками, що надаються Орендодавцем, протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання Орендарем зазначених рахунків
5. Індексація орендної плати здійснюється щоквартально (кожен календарний квартал протягом календарного року, незалежно від дати передачі Майна Орендарю), з урахуванням офіційного індексу інфляції за попередній календарний квартал, розрахованого на підставі офіційних індексів інфляції за відповідні місяці попереднього календарного кварталу, певних центральним органом виконавчої влади з питань статистики.
6. Орендар зобов'язаний негайно проводити поточний ремонт орендованого Майна, якщо того вимагає стан Майна.
7. Орендар зобов'язаний мати у своєму розпорядженні своє обладнання в межах займаної площі, згідно з технологічним планом.
8. Орендар зобов'язаний дотримуватися стандартів роботи орендарів мережі магазинів «АТБ». (Додаток 1 до типового договору суборенди ТОВ «АТБ-маркет»).
9. Асортимент орендаря не повинен перетинатися з асортиментом ТОВ «АТБ-маркет». Пряме перетин асортименту збіг товарних позицій асортименту орендаря з основним асортиментом «АТБ» по найменуванню товару та торгової марки / найменуванню виробника. Основний асортимент «АТБ» - асортимент «АТБ» без обліку товарів «7 днів». При виявленні факту прямого перетину асортименту Орендодавець має право застосувати до орендаря штрафні санкції в розмірі 50% однієї щомісячної орендної плати.
10. Орендар зобов'язаний погодити розміщення власної внутрішньої і зовнішньої реклами, відповідно до процедури зазначеної в цьому «Запрошенні на участь в тендері» Додатку № 3 ( «Положення про розміщення внутрішньої і зовнішньої реклами для орендарів мережі магазинів« АТБ »).
11. Орендодавець має право не розглядати тендерні пропозиції від орендарів, в яких буде вказана пропонована сума оренди нижче, ніж первісна вартість, зазначена в тендерній пропозиції (див. Додаток № 1).
12. Орендодавець має право відмовити Орендарю в укладенні договору, в разі якщо вид діяльності Орендаря не передбачений Переліком видів діяльності за пріоритетами (Додаток №4) або, якщо його вид діяльності вже представлений на об'єкті іншим орендарем.
13. Передача площ в суборенду заборонена.
14. Термін співпраці з Орендарями промислової групи за результатами торгів - 1 рік, для Орендарів з видом діяльності «АПТЕКА» - 2 роки, після чого ТОВ «АТБ-маркет» має право провести повторні торги.
15. Орендодавець залишає за собою право відмовитися від виконання своїх договірних зобов'язань і провести позапланові (дострокові) торги після оголошення результатів тендера і вибору переможця, в разі:
- невиконання орендарем (переможцем тендеру) своїх зобов'язань за договором суборенди нерухомого майна;
- якщо після проведення тендера орендар ініціює зміну суми орендної плати в меншу сторону.
16. Переможець торгів визначається по завершенні розкриття тендерних пропозицій і остаточного збільшення вартості тендерних пропозицій.
17. Крок підвищення вартості оренди. При початковій вартості лота:
- до 10 000 грн.- крок торгів 100 грн .;
- від 10 000 до 20 000 грн. - крок торгів - 200 грн .;
- від 20 000 до 50 000 грн. - крок торгів - 500 грн .;
- від 50 000 - 100 000 грн. - крок торгів 1 000 грн .;
- понад 100 000 грн. - крок торгів - 2 000 грн. Суми вказані з урахуванням ПДВ.
18. Переможець тендеру, який не виконав свої тендерні зобов'язання і не здійснив оплату відповідно до строків і цінами тендера, виключається зі списку учасників тендеру, пріоритетне право переможця тендера переходить учаснику, зазначених найбільш високу орендну ставку, без урахування першого переможця.

  • Тільки в АТБ Товари власних ТМ
  • Ми гарантуємо свіжість та якість продукції