Національна мережа продуктових магазинів
гаряча лінія АТБ 0-800-500-415
CALL BACK

Оренда площ на обєктах нерухомості

14.07.2020

Дата та місце проведення тендера: торги на Електронному торговому майданчику (ЕТМ) http://etp.atbmarket.com 10.00 - 11.00 
14.07.2020г.

Підприємство: ТОв "АТБ-маркет"

Предмет закупівлі: Оренда площ на обєктах нерухомості:                                        
Лот 1 Мукачево вул.. Купальна, 14 Перший поверх приміщення з окремим входом (Аптека або пром.група) 53,0
Лот 2 Мукачево вул.. Купальна, 14 Перший поверх приміщення з окремим входом (Обмін валют або пром..група) 5,0

Об'єм закупівлі: -

Процедура проведення торгов: торги на Електронному торговому майданчику (ЕТМ) http://etp.atbmarket.com

Місце отримання пропозицій, кінцевий строк подання пропозицій: торги на Електронному торговому майданчику (ЕТМ) http://etp.atbmarket.com         

Остаточний термін подачі первинних тендерних пропозицій: 13.07.2020 р до 17: 00   

Спосіб отримання документації по тендеру: Для участі в торгах на ЕТМ необхідно пройти процедуру реєстрації на сайті http://etp.atbmarket.com

Відповідальний за організацію підготовки проведення тендеру: Бєдіна Олександра Юріївна
Тел. (056)756-38-85;
Моб. 050-362-89-23;
arenda@atbmarket.com
bedina@atbmarket.com

Обов'язкові умови оплати (інш. умови): Приймаючи участь в тендері, Ваша компанія свідомо підтверджує готовність виконати всі умови, на яких проводиться тендер.

Обов'язкові умови:
1. Умови оплати: Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту оголошення переможця тендеру вносить в безготівковій формі на банківський рахунок Орендодавця попередню оплату по орендній платі, яка складається з:
- суми орендної плати за передостанній і останній місяці оренди
2. Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів після підписання акту прийому-передачі вносить в безготівковій формі на банківський рахунок Орендодавця поточну орендну плату.
3. Підписання договору оренди Сторонами здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати проведення торгів.
4. Підписання акта прийому-передачі:
– для нових магазинів – з дати відкриття магазину;
– для діючих магазинів - протягом 3 (трьох) календарних днів після підписання договору, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повернення площі діючим орендарем.
5. У разі перемоги на торгах чинного орендаря:
5.1. Збільшення суми орендної плати здійснюється датою проведення тендеру, при цьому Суборендар зобов'язаний протягом 3 (трьох) банківських днів з дати такого збільшення сплатити Орендодавцю різницю між новою сумою орендної плати, розрахованої за передостанній і останній місяці суборенди.
5.2. Зменшення суми орендної плати здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому проведені торги.
6. Орендар зобов'язаний підписати договір у типовій формі ТОВ «АТБ-маркет» без права внесення змін.
7. Надання кваліфікаційних даних:
- свідоцтво про державну реєстрацію;
- свідоцтво платника податку;
- ідентифікаційний податковий номер;
- паспорт (1, 2, 6, 7 стор.) – для підприємців
- довіреність на право представляти інтереси компанії-учасника на тендері.
8. Орендодавець залишає за собою право відкоригувати стартову орендну плату до початку торгів.

Додаткова інформація: Додаткова інформація:
1. Діяльність на об'єкті орендар здійснює на підставі договору оренди, умови якого зазначені в цьому «Запрошення на участь у тендері» та Додатку № 2 («Проект договору оренди»).
2. Витрати, пов’язані з оплатою комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення твердих побутових відходів та ін.), до орендної плати не включаються та оплачуються Суборендарем окремо. Суборендар зобов’язаний безпосередньо укласти договори з підприємствами, які надають вищезазначені послуги, або він зобов’язаний щомісячно компенсувати їх вартість Орендодавцю згідно з рахунками, що надаються Орендодавцем. Компенсація Суборендарем Орендодавцю вартості комунальних послуг здійснюється протягом 3 банківських днів з дня отримання Суборендарем відповідних рахунків, але не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним місяцем. Компенсація Суборендарем Орендодавцю вартості комунальних послуг здійснюється за весь період використання Суборендарем Майна – з дати передачі Майна Суборендарю за актом приймання – передачі (включно) по дату повернення Суборендарем Майна Орендодавцю за актом приймання – передачі (включно).
Примітка: якщо у суборенду передається приміщення, яке знаходиться у межах торговельної зали магазину орендодавця, цей пункт викладається у наступній редакції: «Витрати, пов’язані з оплатою комунальних послуг (опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення твердих побутових відходів та ін.), є частиною вартості послуги щодо суборенди Майна та включаються до загальної суми оплати, що підлягає сплаті Суборендарем на користь Орендодавця» - Стосується приміщень закасової зони, та зон без огорожі.
3. Обладнання, що знаходиться на орендованій площі, що обслуговується силами і за рахунок орендаря.
4. Індексація орендної плати здійснюється щоквартально (на кожний календарний квартал протягом календарного року) з урахуванням офіційного індексу споживчих цін на товари та послуги (індексу інфляції) за попередній (звітний) календарний квартал, розрахованого на підставі офіційних індексів споживчих цін на товари та послуги (індексів інфляції) за відповідні місяці попереднього (звітного) календарного кварталу, визначених центральним органом виконавчої влади з питань статистики..
5. Орендар зобов'язаний негайно здійснювати поточний ремонт орендованого Майна, якщо того вимагає стан Майна.
6. Орендар зобов'язаний мати своє обладнання в межах займаної площі, згідно з технологічним планом.
7. Орендар зобов'язаний дотримуватися стандарти роботи орендарів мережі магазинів «АТБ». (Додаток 1 до типового договору суборенди ТОВ «АТБ-маркет»).
8. Асортимент орендаря не повинен перетинатися з асортиментом ТОВ «АТБ-маркет». Пряме перетин асортименту збіг товарних позицій асортименту орендаря з основним асортиментом «АТБ» по найменуванню товару і торгової марки/найменування виробника. Основний асортимент «АТБ» - асортимент «АТБ» без обліку товарів «7 днів». При виявленні факту прямого перетину асортименту Орендодавець має право застосувати до орендаря штрафні санкції у розмірі 50% однієї місячної орендної плати.
9. Орендар зобов'язаний погодити розміщення внутрішньої та зовнішньої реклами, відповідно до процедури зазначеної в цьому «Запрошення на участь у тендері» Додатку № 3 («Положення про розміщення внутрішньої та зовнішньої реклами для орендарів мережі магазинів «АТБ»).
10. Орендодавець має право не розглядати тендерні пропозиції від орендарів, в яких буде вказана пропонована сума оренди нижче, ніж первісна вартість, зазначена в тендерній пропозиції (див. Додаток № 1).
11. Орендодавець має право відмовити Орендарю в укладенні договору, у разі якщо вид діяльності Орендаря не передбачений Переліком видів діяльності за пріоритетами (Додаток №4) або, якщо його вид діяльності вже представлений на об'єкті іншим орендарем.
12. Передача площ у суборенду заборонена.
13. Термін співпраці з Орендарями промислової групи за результатами торгів - 1 рік, для Орендарів з видом діяльності «АПТЕКА» - 2 роки, після чого ТОВ «АТБ-маркет» має право провести повторні торги.
14. Орендодавець залишає за собою право відмовитися від виконання своїх договірних зобов'язань та провести позапланові (позачергові) торги після оголошення результатів тендеру та вибору переможця, у разі:
- невиконання орендарем (переможцем тендеру) своїх зобов'язань за договором суборенди нерухомого майна;
- якщо після проведення тендеру орендар ініціює зміну суми орендної плати в меншу сторону.
15. Переможець торгів визначається по завершенні розкриття тендерних пропозицій та остаточного збільшення вартості тендерних пропозицій.
16. Крок підвищення вартості оренди. При первісній вартості лота:
до 10 000 грн.– крок торгів-100 грн.;
- від 10 000 до 20 000 грн. – крок торгів – 200 грн.;
- від 20 000 до 50 000 грн. – крок торгів – 500 грн.;
- від 50 000 - 100 000 грн. – крок торгів 1 000 грн.;
- понад 100 000 грн. – крок торгів – 2 000 грн. Суми вказані з урахуванням ПДВ.
17. Переможець тендеру, який не виконав свої тендерні зобов'язання і не здійснив оплату згідно з термінами і цінами тендеру, виключається зі списку учасників тендеру, пріоритетне право переможця тендеру переходить учаснику, вказав найбільш високу орендну ставку, без урахування першого переможця.
Звертаємо Вашу увагу, що всі учасники несуть відповідальність за пропоновані на торгах суми орендної плати. У тому випадку, якщо переможець торгів відмовляється від підписання договору згідно з термінами і цінами тендеру, та/або не виконує умови оплати, тендерний комітет залишає за собою право вилучити несумлінного учасника з переліку претендентів на зазначений лот на термін 1 (одного) календарного року і більше. Критерії та принципи визначення переможця торгів:
1. Максимальна орендна плата.
2. Мінімальний термін для початку роботи на об'єкті.
3. Позитивна орендна історія.

 

  • Тільки в АТБ Товари власних ТМ
  • Ми гарантуємо свіжість та якість продукції
Website Security Test